Blanket A1

Den skal bruges, hvis du vil søge om at være dækket af dansk social sikring i et andet EU eller EØS land

Du har mulighed for at søge om at beholde din social sikring i Danmark, mens du arbejder i udlandet, hvis du har en dansk arbejdsgiver, som du skal tilbage til. Det er "tommelfingerreglen". Det kan være i forbindelse med orlov fra dansk arbejdgiver (f.eks. en sygeplejerske, der skal arbejde nogle måneder i Norge).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgning og i sidste ende træffer beslutningen om du er berettiget.