Skat

I Sverige har man trindelt indkomstskat (A-skat)

Skat 2019

Personligt fradrag på mellem SEK 13.700-35.900, hvis du er fuldt skattepligtig i Sverige hele året

Kommunal indkomstskat er svarende til skatteprocenten i din hjemkommune (mellem 29-34 %). og så betales der en progressiv statslig indkomstskat på 20% af indkomst overstigende SEK 4900.700. Hvis den personlige indkomst overstiger SEK 689.300 betales der yderligere 5% af den overstigende del

(kilde: Nordisketax.net)

Hvis du bor i Danmark og skal arbejde i Sverige

Læs denne pendlerguide på øresunddirekt hvad du skal være opmærksom på, da du bliver begrænset skattepligtig i Sverige.

Hvis du modtager løn fra en udenlandsk arbejdsgiver ved arbejde i Sverige

Hvis du arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftskontor i Sverige, skal du selv indbetale A-skat acconto via ”SA-skat” (Särskilt A-skatt). Du får besked om hvor meget A-skat du skal indbetale for hele året, og indbetaler så en månedlig rate via girokort eller netbank til det svenske Skatteverket. Du kan også lave en aftale med din arbejdsgiver om at du selv indbetale til sociale omkostninger.