Dagpenge i EU/EØS

Jobsøgende eller skal til jobsamtale i et andet EU/EØS land, så læs mere om dine muligheder. Kontakt dog ALTID din A-kasse for fyldestgørende vejledning

EU- og EØS-lande

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande.

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ifølge den aftale, der er indgået mellem Storbritannien og EU, vil der være en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvor EU-reglerne stadig gælder. I den periode vil der ikke ske ændringer i din ret til ydelser fra Danmark på grund af Brexit.

Dagpenge ved jobsøgning i EU/ EØS

Danske dagpenge med til Norge - PD U2 (E303)

Der er en aftale mellem EØS-landene (herunder Norge) om, at EØS-statsborgere kan overføre forsikringsperioder fra et EØS-land til et andet. Hvis du er arbejdsløs dagpengemodtager kan du på visse betingelser søge arbejde i op til 13 uger i et andet EØS-land, og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. Betingelserne for at medbringe dagpenge er bl.a.: 

 • Du er statsborger i et EØS-land

 • Du er medlem af en dansk a-kasse

 • Du bor og opholder dig i Danmark på afrejsedagen

 • Du har ret til dagpenge og har været tilmeldt jobcenteret som ledig i mindst fire uger (der findes dog dispensationsmuligheder for de 4 uger, for eksempel, hvis du har en særlig tilknytning til landet m.m.)

 • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling - NAV - i Norge

 • Du skal søge i din A-kasse om dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, inden du rejser.

Du kan læse mere om ordningen her. Kontakt ALTID din Arbejdsløshedskasse, da de skal behandle og godkende din ansøgning. 

Jobsamtalen - 5-dags reglen

Hvis du skal til jobsamtale i Norge, har du mulighed for at rejse i op til 5 dage, samtidig med, at du beholder din dagpengeret

Krav:

 • Der skal være tale om et konkret job (tilmelding til vikarbureau er ikke tilstrækkelig).

 • Inden afrejse skal du henvende dig til din a-kasse og vise dokumentation for, at du er indkaldt til samtale og vise en rejseplan eller på anden måde synliggøre, at du kan komme frem og tilbage indenfor fristen.

 • Du skal også informere Jobcentret om dette.

 

Hør mere om dette i din a-kasse og husk altid at rådføre dig med din A-kasse, inden du tager af sted

Medlem af norsk A-kasse "Folketrygden"

Søge om norske dagpenge:

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Det norske system hedder Folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din danske a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse til Norge:

Så skal du være opmærksom på, at såfremt du bliver ledig i Norge, kan dine perioder med arbejde og optjente dagpengetimer i Danmark og fra forskellige EØS-lande måske indgå i din optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge/ydelse i Norge. 

Du kan søge om norske dagpenge, såfremt du bliver uforskyldt ledig i Norge. Hvis du ikke har tjent nok (ret til dagpenge opgøres på baggrund af indtægt i nkr/kr.) i Norge til at opfylde deres regler for norske dagpenge, kan du i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser i Norge. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1/ (E301).

Folketrygden dækker også andre former for social sikring end blot dagpenge. Læs mere her!

Medlem af dansk A-kasse ved hjemrejse

Du kan vælge at søge genoptagelse i dansk a-kasse

Såfremt du bliver ledig i Norge og har været medlem af en dansk a-kasse indenfor de sidste 5 år, samt har været forsikret (medlem af en a-kasse eller forsikringssystem f.eks. folketrygden) i Danmark eller et andet EØS-land i hele periode, kan du også vælge at søge om genoptagelse i din danske a-kasse.

Dette gør, at du kan vælge at rejse tilbage til Danmark og være dagpengeberettiget fra første dag, såfremt du opfylder de danske regler for dagpengeret. Du kan i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser/dagpenge i Danmark. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1 (E301). Din a-kasse kan ofte hjælpe dig med at indhente denne. Læs mere her

Norske dagpenge med til Danmark

Hvis du flytter hjem til Danmark

En anden mulighed kan være at søge om at medbringe norske dagpenge (PDU2/E303) retur, mens du er jobsøgende i Danmark. I den periode, hvor du er jobsøgende, vil du være omfattet af folketrygden (dog i max 13 uger - perioden for PDU2/E303). kontakt NAV for yderligere oplysninger. 

Ikke medlem af et "A-kasse system"

Ikke medlem af dansk a-kasse inden afrejse eller det er mere end 5 år siden, du var medlem af dansk a-kasse:

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Systemet hedder folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse eller det er mere end 5 år siden, du sidst har været medlem af en dansk a-kasse, kan du ligeledes vælge mellem at modtage norske dagpenge eller rejse tilbage til Danmark.

Søge norske dagpenge:

Da du har betalt til folketrygden i Norge, har du de samme rettigheder og muligheder for at modtage norske dagpenge på helt samme vilkår som norske statsborgere. 

Søge danske dagpenge:

Såfremt du vælger at rejse tilbage til Danmark, er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for at modtage danske dagpenge på nuværende tidspunkt er;

 • At du skal søge om optagelse i den danske a-kasse inden 8 uger efter, du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret (omfattet af folketrygden) i Norge.

 • Du skal også begynde at arbejde inden 8 uger. Som fuldtidsforsikret skal du arbejde mindst 296 timer indenfor 12 uger/3 måneder for at kunne få overført forsikringsperioder fra Norge. Som deltidsforsikret er kravet 148 timer. Læs mere her

Beholde din efterløn

Vær opmærksom på at her gælder der helt særlige regler

Det er MEGET vigtigt at være opmærksom på, at der er særlige regler for medregning af forsikringsperioder og arbejdstimer fra udlandet til at opfylde betingelserne for efterløn.

Brug din arbejdsløshedskasse:

Du bør altid tale med din arbejdsløshedskasse om, hvorvidt arbejde i udlandet vil påvirke din mulighed for at modtage efterløn. Det skyldes, at der er flere forhold, som kan spille ind i forhold til din ret til efterløn. Der er f.eks. noget arbejde i udlandet, som sidestilles med arbejde i Danmark og der er særlige regler for medregning af arbejdstimer fra udlandet - så husk altid at tage kontakt til din a-kasse for yderligere vejledning.