Beholde din efterløn

Vær opmærksom på at her gælder der helt særlige regler

Det er MEGET vigtigt at være opmærksom på, at der er særlige regler for medregning af forsikringsperioder og arbejdstimer fra udlandet til at opfylde betingelserne for efterløn.

Brug din arbejdsløshedskasse:

Du bør altid tale med din arbejdsløshedskasse om, hvorvidt arbejde i udlandet vil påvirke din mulighed for at modtage efterløn. Det skyldes, at der er flere forhold, som kan spille ind i forhold til din ret til efterløn. Der er f.eks. noget arbejde i udlandet, som sidestilles med arbejde i Danmark og der er særlige regler for medregning af arbejdstimer fra udlandet - så husk altid at tage kontakt til din a-kasse for yderligere vejledning.