Dagpenge ved jobsøgning i EU/ EØS

Danske dagpenge med til Norge - PD U2 (E303)

Der er en aftale mellem EØS-landene (herunder Norge) om, at EØS-statsborgere kan overføre forsikringsperioder fra et EØS-land til et andet. Hvis du er arbejdsløs dagpengemodtager kan du på visse betingelser søge arbejde i op til 13 uger i et andet EØS-land, og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. Betingelserne for at medbringe dagpenge er bl.a.: 

  • Du er statsborger i et EØS-land

  • Du er medlem af en dansk a-kasse

  • Du bor og opholder dig i Danmark på afrejsedagen

  • Du har ret til dagpenge og har været tilmeldt jobcenteret som ledig i mindst fire uger (der findes dog dispensationsmuligheder for de 4 uger, for eksempel, hvis du har en særlig tilknytning til landet m.m.)

  • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling - NAV - i Norge

  • Du skal søge i din A-kasse om dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, inden du rejser.

Du kan læse mere om ordningen her. Kontakt ALTID din Arbejdsløshedskasse, da de skal behandle og godkende din ansøgning.