Ikke medlem af et "A-kasse system"

Ikke medlem af dansk a-kasse inden afrejse eller det er mere end 5 år siden, du var medlem af dansk a-kasse:

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Systemet hedder folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse eller det er mere end 5 år siden, du sidst har været medlem af en dansk a-kasse, kan du ligeledes vælge mellem at modtage norske dagpenge eller rejse tilbage til Danmark.

Søge norske dagpenge:

Da du har betalt til folketrygden i Norge, har du de samme rettigheder og muligheder for at modtage norske dagpenge på helt samme vilkår som norske statsborgere. 

Søge danske dagpenge:

Såfremt du vælger at rejse tilbage til Danmark, er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for at modtage danske dagpenge på nuværende tidspunkt er;

  • At du skal søge om optagelse i den danske a-kasse inden 8 uger efter, du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret (omfattet af folketrygden) i Norge.

  • Du skal også begynde at arbejde inden 8 uger. Som fuldtidsforsikret skal du arbejde mindst 296 timer indenfor 12 uger/3 måneder for at kunne få overført forsikringsperioder fra Norge. Som deltidsforsikret er kravet 148 timer. Læs mere her