Medlem af dansk A-kasse ved hjemrejse

Du kan vælge at søge genoptagelse i dansk a-kasse

Såfremt du bliver ledig i Norge og har været medlem af en dansk a-kasse indenfor de sidste 5 år, samt har været forsikret (medlem af en a-kasse eller forsikringssystem f.eks. folketrygden) i Danmark eller et andet EØS-land i hele periode, kan du også vælge at søge om genoptagelse i din danske a-kasse.

Dette gør, at du kan vælge at rejse tilbage til Danmark og være dagpengeberettiget fra første dag, såfremt du opfylder de danske regler for dagpengeret. Du kan i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser/dagpenge i Danmark. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1 (E301). Din a-kasse kan ofte hjælpe dig med at indhente denne. Læs mere her