Fagforening i Norge

Fagforeningerne varetager medlemmernes interesser, hvor den vigtigste opgave er at kæmpe for bedre løn- og ansættelsesvilkår

Fagforeningerne kan, som i Danmark, hjælpe ved problemer på arbejdspladsen, så som uoverensstemmelse med arbejdsgiver, manglende udbetaling af løn eller feriepenge, eller ved arbejdsskade

Fagforening, fagforbund og landsorganisasjonen

De fleste fagforeninger er tilknyttet et fagforbund. Fagforbundene er som regel landsomfattede organisationer, hvoraf de fleste er tilsluttet en hovedsammenslutning.

I Norge er der fire hovedsammenslutninger:

  • Landsorganisasjonen (LO) (www.lo.no) er Norges største hovedsammenslutning med ca. 860.000 medlemmer fordelt på 21 fagforbund.  Fellesforbundet er medlem af LO og er det største fagforbund i den private sektor i Norge med ca. 160.000 medlemmer.
  • Akademikerne www.akademikerne.no
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  www.ys.no
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede UNIO www.unio.no.

 "Tariffavtaler"

Fagforbundene indgår landsdækkende "tariffavtaler" med arbejdsgiverne. En "tariffavtale" er en aftale om løn- og ansættelsesvilkår mellem en arbejdsgiverforening og et fagforbund. Løn og ansættelsesvilkår er som regel bedre på arbejdspladser, som har indgået en "tariffavtale".

"Allmenngjøring av tariffavtaler"

Der er flere af "tariffavtalerne", som er blevet "allmenngjort", hvilket betyder, at dele af indholdet om løn og ansættelsesvilkår er lavet om til lov. Det betyder, at disse bestemmelser gælder for alle lønmodtagere, som udfører arbejde af den slags, som aftalen omfatter. Det gælder også for udenlandske arbejdstagere og arbejdstagere, som ikke er organiseret. I Norge er dele af "Verkstedoverenskomsten", "Fellesoverenskomsten for byggfag" og "tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene" blevet "allmenngjort".

Medlemsskab:

Du betaler kontingent for dit medlemsskab. Det kan enten være et bestemt beløb om året eller en bestemt procent af din bruttoløn. I tillæg kan den lokale afdeling/fagforening opkræve administrationskontingent.

Hvis du har lønnet arbejde, har du ret til et skattefradrag for medlemskontingentet til en fagforening. Du kan finde informationer om, hvor meget du kan trække fra her.