Løn- og ansættelsesvilkår

Kend dine rettigheder og særlige vilkår du bør være opmærksom på

Ansættelseskontrakt

Du har ret til en skriftlig ansættelseskontrakt uanset længden på ansættelsen og stillingen

Ansættelseskontrakten skal indeholde arbejdsgivers og arbejdstagers forpligtigelser og diverse praktiske forhold, som f.eks. ansættelsesperioden, prøvetid og lønvilkår. Du anbefales ikke at starte i jobbet, før du har modtaget og accepteret vilkårene i ansættelseskontrakten.  

Lønvilkår

Lønnen er som hovedregel ikke lovreguleret, og der findes derfor ingen generel mindsteløn

Mange virksomheder har indgået tarifaftaler, som er en aftale om løn og andre rettigheder mellem arbejdsgiverforeningen og de faglige organisationer. Er du ansat i en virksomhed, som har indgået en tarifaftale, vil du også være omfattet af den.
 
Bygge-og anlægsbranchen og skibs- og værftsindustrien er ikke lovreguleret, men i disse brancher er der indført tarif, som er en regulering af lønnen med mindstelønssatser. 

Kvittering for betalt skat
Når din arbejdsgiver udbetaler løn, skal du samtidig have en kvittering (lønnslipp), som viser bruttolønnen og hvor meget skat, der er trukket. Gem din kvittering, da den er dokumentation for, hvor meget skat du har betalt.

Arbejdstidsregler

Den almindelige arbejdstid er 40 timer i løbet af 7 dage

De faggrupper, som f.eks. arbejder på skiftehold, nat eller i turnus, er ansat med en kortere ugentlig arbejdstid. I stillingsannoncerne er arbejdstiden ofte gjort op i procent, hvor hundrede procent svarer til fuld tid.  Læs mere om arbejdstidsregler på Arbeidstilsynets hjemmeside

Ferie og feriepenge

Ferieloven sikrer alle mindst 25 arbejdsdages ferie hvert år

Feriedage er hverdage, inkl. lørdage, mens søndag/helligdage ikke medregnes som feriedage. Feriepenge optjenes året før udbetalingen (ferieåret). 

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, så husk at sikre, at du får udbetalt dine feriepenge sammen med din sidste løn.

Opsigelse

Et arbejdsforhold hører op, når enten arbejdsgiver eller arbejdstager giver en skriftlig opsigelse til modparten

Det er kun ved tidsbestemte ansættelsesforhold, f.eks. vikariater, at arbejdsforholdet ophører af sig selv. Ved alle andre ansættelsesforhold skal du eller arbejdsgiveren opsige ansættelsen. Opsigelsesvarslet er en måned og den regnes fra den første i måneden efter opsigelsen.

HMS kort (Helse Miljø Sikkerhet) 

Vedrører bygge- og anlæg og rengøringsbranchen

Hvis du skal arbejde med rengøring eller inden for bygge- og anlægsbranchen, så skal du være opmærksom på, at du skal have et HMS kort (hed tidligere et ID kort), så arbejdstilsynet, skattemyndigheder m.fl. kan se hvem du er og hvem du arbejder for.

Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for at du får udstedt et HMS kort. Du kan læse meget mere om HMS kort på www.arbeidstilsynet.no