Ferie og feriepenge

Ferieloven sikrer alle mindst 25 arbejdsdages ferie hvert år

Feriedage er hverdage, inkl. lørdage, mens søndag/helligdage ikke medregnes som feriedage. Feriepenge optjenes året før udbetalingen (ferieåret). 

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, så husk at sikre, at du får udbetalt dine feriepenge sammen med din sidste løn.