Lønvilkår

Lønnen er som hovedregel ikke lovreguleret, og der findes derfor ingen generel mindsteløn

Mange virksomheder har indgået tarifaftaler, som er en aftale om løn og andre rettigheder mellem arbejdsgiverforeningen og de faglige organisationer. Er du ansat i en virksomhed, som har indgået en tarifaftale, vil du også være omfattet af den.
 
Bygge-og anlægsbranchen og skibs- og værftsindustrien er ikke lovreguleret, men i disse brancher er der indført tarif, som er en regulering af lønnen med mindstelønssatser. 

Kvittering for betalt skat
Når din arbejdsgiver udbetaler løn, skal du samtidig have en kvittering (lønnslipp), som viser bruttolønnen og hvor meget skat, der er trukket. Gem din kvittering, da den er dokumentation for, hvor meget skat du har betalt.