Opsigelse

Et arbejdsforhold hører op, når enten arbejdsgiver eller arbejdstager giver en skriftlig opsigelse til modparten

Det er kun ved tidsbestemte ansættelsesforhold, f.eks. vikariater, at arbejdsforholdet ophører af sig selv. Ved alle andre ansættelsesforhold skal du eller arbejdsgiveren opsige ansættelsen. Opsigelsesvarslet er en måned og den regnes fra den første i måneden efter opsigelsen.