SKAT norsk og dansk

Det er vigtigt at sætte sig ind i norske skatteregler, og vide hvordan du bliver registreret

Hvis du kommer til Norge for at arbejde for en norsk arbejdsgiver, skal du betale skat i Norge af alt du tjener i Norge.

 

Norsk fødselsnummer eller D-nummer

Hvis du IKKE har et norsk fødselsnummer, skal du som hovedregel møde personligt på et ID-kontor

Det er for at få lavet det obligatoriske ID-kontrol, første gang du søger om et skattekort. Nogle medarbejdergrupper er fritaget for personligt fremmøde f.eks. udenlandske personer, som kun arbejder på norske platforme, personer som allerede har D-nummer og som har været til møde om ID-kontrol i løbet af de sidste tre år.

Til ID-kontrol skal du medbringe:

  • Pas eller ID-kort (med billede, statsborgerskab og køn) eller gyldigt kørtkort eller udskrift fra Borgerservice, hvor statsborgerskab og køn er angivet underskrevet og stemplet af borgerservice. Udskriften må maks være tre måneder gammel.

  • Ansættelseskontrakt eller skriftligt arbejdstilbud

  • Udfyldt ansøgningsskema om norsk skattekort


Det norske fødselsnummer svarer til det danske cpr. nr. og består af 11 cifre. Udlændinge, som kommer til Norge for at arbejde i mindre end seks måneder, får et D-nummer. Hvis du skal opholde dig i Norge, så længe, at du anses som bosat efter folkeregisterloven, får du et fødselsnummer. Det kræver dokumentation (f.eks. en arbejdskontrakt eller huslejekontrakt) for at opholdet vil have en varighed på mindst seks måneder (183 dage).

Norske satser og fradrag

Skattesatsen er i snit 22% på almindelig indtægt og du betaler 8,2% af bruttoløn til "Folketrygden" (social sikring)

Hvis du skal arbejde i Nord-Troms eller Finnmark, er den gennemsnitlige sats på 18,5 %

Skattesatserne er inddelt i trin:

Trin 1:  1,9 % af indtægt mellem 174.500-245.650 Nkr. 

Trin 2:  4,2 % af indtægt mellem 245.650-617.500 Nkr.

Trin 3:  13,2 % af indtægt mellem 617.500-993.300 Nkr.* 

Trin 4:  16,2 % af indtægt over 993.300 Nkr.

*11,2 % i Finnmark og Nord-Troms 

Fradrag:

Alle er berettiget til et personfradrag på 56.550 Nkr. I tillæg gives et "mindstefradrag" på 45 % (Min. 31.800 nkr., hvis man kun har lønindtægt. og Max. 100.800 Nkr.). Både mindstefradraget og personfradraget kan blive reduceret i forhold til hvor mange måneder, du har arbejdet i Norge i løbet af et år.

Du har mulighed for også at trække følgende fra:

  • Standardfradrag på 10% (max 40.000 Nkr. om året) til personer, som opholder sig midlertidigt i Norge. Opholdet må ikke overstige 2 år. Her frafalder andre fradrag som f.eks. tilskud til pasning af børn

  • Pendlerfradrag, hvor du kan få fradrag for udgifter til transport, bolig og mad.

Du kan kun vælge et af ovenstående to fradrag og du skal selv søge om fradraget.

Du får automatisk et ekstra fradrag på 15.500 Nkr. om året (Finnmarksfradraget), hvis du bosætter dig i Finnmark og Nord-Troms. 

Du kan udregne her, hvad du skal betale i skat. Du kan læse mere om skat her:  

Kvittering for betalt skat

Når din arbejdsgiver udbetaler løn, skal du samtidig have en kvittering (lønnslipp), som viser bruttolønnen og hvor meget skat, der er trukket. Gem din kvittering, da den er dokumentation for, hvor meget skat du har betalt.

Dansk Skat

Du bør altid huske at kontakte SKAT i Danmark, inden du tager arbejde i udlandet

Det kan være, at du skal have lavet dit skattekort om, fordi du rejser midt i et år, eller det kan være med hensyn til dine fradrag og eventuelt andre danske indtægter

Udstationering

Hvis du skal udstationeres midlertidig for en dansk arbejdsgiver, kan der være andre specielle forhold der gør sig gældende, hvor du er fuldt skattepligtig i Danmark. Du kan læse mere om reglerne på www.skat.dk

Kontakt til SKAT

SKAT i bl.a. Nordjylland har nogle eksperter du kan kontakte i Aalborg. Du kan kun få personlig betjening efter aftale. 

Du skal derfor kontakte dem på tlf. 72 22 28 92 (Udlandsforhold). SKAT har følgende telefontider:

  • Mandag kl. 09.00-17.00 
  • Tirsdag til Torsdag kl. 09.00-16.00 
  • Fredag kl. 09.00-14.00

Du har også mulighed for at få et bindende tilsagn fra SKAT. Det koster kr. 400.

Hvis du ikke kan finde svar på www.skat.dk og de ikke kan hjælpe dig telefonisk, vil du få en tid til et personligt møde med en af deres medarbejdere. Du vil kunne få en aftale inden for 5 hverdage. I Nordjylland foregår dette på Skibsbyggerivej 5 i Aalborg.