Hvad dækker Folketrygden?

Som hovedregel er alle, som er bosat i Norge, medlem af Folketrygden. For at være berettiget til ydelserne, skal du være medlem af Folketrygden.

Når du arbejder lovligt i Norge, bliver du som hovedregel medlem i den norske Folketrygden fra første arbejdsdag. Dette sker automatisk og du betaler 8,2% af din bruttoløn til Folketrygden

Udgifterne til Folketrygden dækker alle ydelser fra NAV (f.eks. arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge) samt ydelser fra sundhedssektoren f.eks. behandling hos læge, psykolog og udgifter til medicin ved varigt sygdom. Såfremt du har arbejdet i Norge og bliver syg eller får en arbejdsskade, kan du have ret til norske sygedagpenge. 

Hvad har du ret til, hvis du bliver syg og bor i Norge

Europa Kommissionen har udarbejdet en pjece "Your social security rights in Norway", hvor du bl.a. kan læse om dine rettigheder i forhold til; sygdom og forælderskab, alderspension, førtidspension og invalideydelser, efterladtepension og ydelser ved død, arbejdsløshedsunderstøttelse. familieydelser, ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Pjecen findes både på engelsk, tysk og fransk.