Adresseændring

Når du flytter fra Danmark til Norge (med forventet varighed i minimum 6 måneder), skal du melde din ankomst til din nye bopælskommune.

Du skal registrere dig hos kommunen og medbringe legimitation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra Danmark. Læs mere om dette på www.borger.dk eller kontakt din kommune og hør nærmere. Folkeregistreret i Danmark kan først registrere dig som udrejst af landet, når de har fået besked fra folkeregistreret i din nye kommune om, at du står registreret hos dem. 

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun skal være tilmeldt folkeregistreret et sted i Norden.