Godkendelse af uddannelse

Inden du starter med at arbejde i Norge, bør du undersøge, hvorvidt der kræves en godkendelse af din uddannelse.

Det kan have indflydelse på dit lønniveau, at din uddannelse er godkendt

Video fra Nokut

Lovregulerede erhverv

I Norge findes der 163 fag / uddannelser, som er reguleret ved lov og hvor det er nødvendigt med en norsk godkendelse.

Der er flere godkendelseskontorer i Norge, som giver godkendelse (autorisation) og som behandler ansøgninger indenfor forskellige fagområder (ekspeditionstid ca. 4 uger indenfor de fleste fagområder). Det er vigtigt, at du får godkendt din uddannelse, inden du begynder at arbejde.

Et lovreguleret erhverv indebærer, at myndighederne stiller krav til minimumskvalifikationer jf. lov eller forskrifter, inden du får lov til at arbejde og/eller benytte en bestemt titel.  På Nokut kan du finde en oversigt over  lovregulerede erhverv.

Ikke lovregulerede erhverv – alle uddannelsesniveauer

Er din uddannelse ikke på listen over de lovregulerede erhverv, kan det skyldes, at der ikke kræves en speciel godkendelse, før du kan begynde at arbejde i Norge. Dette gælder uanset uddannelsesniveau.

Autorisation til sundhedssektoren

Hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (www.sak.no) kan du søge om autorisation og licens

På hjemmesiden kan du finde ansøgningsskemaet og kan se hvilke faggrupper, som skal have en autorisation. Vær opmærksom på, at det koster NOK 1665,- og der er en ekspeditionstid på ca. 6 uger.  

Generel godkendelse

Du har mulighed for at søge om Nokuts generelle godkendelse, såfremt du har en højere uddannelse og ønsker at arbejde indenfor et fag, som ikke er lovregulerede

Din danske uddannelse vil blive vurderet i forhold til det norske uddannelsessystem, så du får nemmere ved at forklare den norske arbejdsgiver om din uddannelsesmæssige baggrund. Læs mere om generel godkendelse

Erhvervsuddannelser

Størstedelen af erhvervsuddannelserne kræver ikke autorisation

Der findes ingen formelle godkendelseskrav til udenlandske faguddannelser (svendebreve), da langt hovedparten ikke er lovregulerede erhverv. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan kræve en formel godkendelse af din uddannelse, men det er arbejdsgiveren, som bestemmer, om din uddannelse er tilstrækkelig i forhold til at udføre de opgaver, som stillingen kræver.

Men ingen regel uden undtagelse

Der er enkelte erhvervsuddannelser, som kræver godkendelse bl.a. social og sundhedsassistent, elektriker, teleinstallatører og kranfører, da de er lovregulerede erhverv. Tjek derfor altid på listen om din uddannelse er lovreguleret.

Godkendelse af certificater

For truck, kran og større maskineri

Visse danske certifikater skal også godkendes via det norske arbejdstilsyn. Tjek her om du skal have dit certifikat godkendt inden du kan bruge det i Norge

Sammenligning af uddannelser

Hvis du vil vide mere om dine muligheder

så kan du på www.utdanning.no (svarer til danske  www.ug.dk) læse om de norske uddannelser og lave en sammenligning med din uddannelse. Du kan også læse hvilke jobfunktioner uddannelserne bruges i, og derved få gode søgeord til når du søger på de norske jobportaler