Erhvervsuddannelser

Størstedelen af erhvervsuddannelserne kræver ikke autorisation

Der findes ingen formelle godkendelseskrav til udenlandske faguddannelser (svendebreve), da langt hovedparten ikke er lovregulerede erhverv. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan kræve en formel godkendelse af din uddannelse, men det er arbejdsgiveren, som bestemmer, om din uddannelse er tilstrækkelig i forhold til at udføre de opgaver, som stillingen kræver.

Men ingen regel uden undtagelse

Der er enkelte erhvervsuddannelser, som kræver godkendelse bl.a. social og sundhedsassistent, elektriker, teleinstallatører og kranfører, da de er lovregulerede erhverv. Tjek derfor altid på listen om din uddannelse er lovreguleret.