Lovregulerede erhverv

I Norge findes der 163 fag / uddannelser, som er reguleret ved lov og hvor det er nødvendigt med en norsk godkendelse.

Der er flere godkendelseskontorer i Norge, som giver godkendelse (autorisation) og som behandler ansøgninger indenfor forskellige fagområder (ekspeditionstid ca. 4 uger indenfor de fleste fagområder). Det er vigtigt, at du får godkendt din uddannelse, inden du begynder at arbejde.

Et lovreguleret erhverv indebærer, at myndighederne stiller krav til minimumskvalifikationer jf. lov eller forskrifter, inden du får lov til at arbejde og/eller benytte en bestemt titel.  På Nokut kan du finde en oversigt over  lovregulerede erhverv.

Ikke lovregulerede erhverv – alle uddannelsesniveauer

Er din uddannelse ikke på listen over de lovregulerede erhverv, kan det skyldes, at der ikke kræves en speciel godkendelse, før du kan begynde at arbejde i Norge. Dette gælder uanset uddannelsesniveau.