Job til pædagoger

Der er generelt mangel på pædagoger i Norge, både i de kommunale og de private børnehaver.

Her finder du informationer om hvordan du søger job i en norsk børnehave

 

Her finder du ledige pædagogstillinger

På jobportalerne, og på de enkelte kommuners og private børnehavers hjemmesider:

www.nav.no 

www.finn.no 

www.jucan.no (jobportal + cv-bank, hvor du kan genbruge dit cv.)

Hvilke typer stillinger kan jeg søge som pædagog?

Barnehagelærer/Førskolelærer eller Pedagogisk leder ?

Vær obs på, at pædagog på norsk hedder "barnehagelærer" og tidligere hed det "førskolelærer". I stillingsannoncerne bruges stadigvæk begge titler, så søg på begge ord:

En pædagogs typiske arbejdsopgaver:

 • Medansvar for det pædagogiske og praktiske arbejde på stuen

 • Planlægge, gennemføre og evaluere arbejdet med børnene

 • Samarbejde internt i børnehaven og med forældrene

En pædagogisk leders typiske arbejdsopgaver:

Som pædagogisk leder får du ansvaret for en stue

 • Organiser afdelingen
 • Træffe pædagogiske afgørelser
 • Vejlede personalet på stuen
 • Være rollemodel for både børn og forældre
 • Planlægge og afholde jobsamtaler, MUS og forældersamtaler
Søg online - opret en Webcruiter profil

Flere af de norske kommuner ønsker at modtage ansøgninger online

Derfor skal du oprette en profil og indtaste dit cv på web-cruiter. Når du er oprettet i systemet, så kan du løbende ændre og bruge dit CV igen, når du søger en ny stilling. 

De offentlige og mange private virksomheder bruger et fælles IT-rekrutteringssystem, hvilket gør, at når du har oprettet din "WebCruiter-ID", så får du nem adgang til at søge stillinger hos alle de virksomheder, der benytter systemet. Du kan gratis oprette dig på www.jucan.no - hvor du også kan se de ledige stillinger

Når du har fået godkendt din danske uddannelse, kan du også vedhæfte det inde i systemet, så slipper du for at eftersende det til din fremtidige arbejdsgiver. Du kan også lave en jobagent derinde, så du løbende modtager relevante stillinger.

Skal din uddannelse godkendes?

Skal du arbejde som pædagogisk leder i Norge, skal din uddannelse godkendes, da det er et lovreguleret erhverv

Skal du "blot" arbejde som pædagog er der ikke krav om at din danske uddannelse skal godkendes, men...

Det er vores erfaring, at mange norske arbejdsgivere kræver, at din uddannelse bliver godkendt under alle omstændigheder, blandt andet fordi du skal arbejde med børn. Du kan sagtens søge stillinger som pædagog, selvom du ikke har modtaget din godkendelse endnu, men hvis du starter med at arbejde inden den er på plads, vil du blive lønnet som ufaglært. Dette efterreguleres selvfølgelig. Det er en ren formsag, men vær opmærksom på, at der er en ekspeditionstid på ca. fire uger. 

Vores råd til dig er at søge om godkendelsen, lige så snart du overvejer at søge arbejde som pædagog i Norge. Det er enkelt at søge, gratis og gør det hele nemmere for dig, når du får tilbudt en stilling. På det norske uddannelsesdirektorats hjemmeside finder du ansøgninsskemaet for godkendelsen - husk at følge proceduregangen for "pædagogisk leder".

Normering og inklusion

Arbejdsvilkårene er gode i en norsk børnehave, med bedre normering end i danske børnehaver. Der er i snit 4 voksne til 14 børn i alderen 0-3 år

Derfor er norske børnehaver attraktive for danske pædagoger.

Fuld inklusion i børnehaverne
I Norge er der meget få special-institutioner for børn, hvilket betyder, at der i børnehaverne er børn med alle slags behov.

Børn med forskellige handicap er integrerede i børnehaverne. De enkelte børnehaver samarbejder med specialpædagoger og andre relevante instanser. Børn med særlige behov har ofte støttepædagoger, som følger dem i de daglige aktiviteter og som giver specialundervisning efter behov.

Hvad er kravene til en pædagog i Norge?

Kravene til dig som ansøger er ikke anderledes end i Danmark:

 • Du er uddannet pædagog

 • Du sætter barnet i fokus og er omsorgsfuld

 • Du er engageret og fleksibel

 • Du er positiv og løsningsorienteret

 • Du er god til at samarbejde med andre

 • Fremvise en ren straffeattest (Indenfor EØS samarbejdet er en dansk straffeattest gyldig hos en norsk arbejdsgiver. Læs mere om det på Utdanningsdirektoratets hjemmeside)

Brug sociale medier

På både Facebook og LinkedIn finder du grupper om Norge og for udlændinge, der bor i Norge

Der findes bla. Facebook grupper for "danskere i Stavanger", "Danskere i Kristiansand", "Danskere i Oslo", "pædagog i Sandnes"... osv.

Her skal du få hjælpe til alt fra jobsøgning til bolig, køb/salg og hvad du måtte have på hjertet af spørgsmål.