Normering og inklusion

Arbejdsvilkårene er gode i en norsk børnehave, med bedre normering end i danske børnehaver. Der er i snit 4 voksne til 14 børn i alderen 0-3 år

Derfor er norske børnehaver attraktive for danske pædagoger.

Fuld inklusion i børnehaverne
I Norge er der meget få special-institutioner for børn, hvilket betyder, at der i børnehaverne er børn med alle slags behov.

Børn med forskellige handicap er integrerede i børnehaverne. De enkelte børnehaver samarbejder med specialpædagoger og andre relevante instanser. Børn med særlige behov har ofte støttepædagoger, som følger dem i de daglige aktiviteter og som giver specialundervisning efter behov.