EURES Medlem

The EURopean Employment Services (EURES) er et jobmobilitetsnetværk oprettet af Europa Kommissionen.

Hvis du søger arbejde i EU / EØS, kan vi hjælpe dig.

EURES´ primære formål er at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed. På Norgesprojektet er vi uddannede EURES-vejledere. Der er ca. 1000 EURES-vejledere, fordelt i hele EU/EØS regionen. Vi vejleder både jobsøgere og virksomheder omkring skat, dagpenge, jobsøgning, arbejdskraft, godkendelse af uddannelser og meget mere. Vi kan hjælpe med hele rekrutteringsprocessen. 

Læs mere om EURES og find jobopslag inde på jobnet.dk eller følg EURES.dk på facebook. Du kan også se nogle gode video cases her! EURES´europæiske jobportal

VIGTIGT!! Hvis din YfEj ansøgning vedrører jobmuligheder i UK/ Northern Irland, så skal din ansøgning være godkendt og færdigbehandlet SENEST 31.10.2019. SÅ SPØRG FØRST

Nedenfor nogle EURES projekter:

Your first EURES Job - økonomisk støtte til de 18-35 årige

En EU mobilitetsordning, der tilbyder økonomisk støtte til unge mellem 18-35 år, som søger arbejde i et andet EU land, samt Norge eller Island

Kriterier for at kunne søge støtte

  • Mellem 18-35 år (på ansøgningstidspunktet), og statsborger i et af de 28 EU lande, samt Norge og Island og med lovlig bopæl i landet

  • Søger arbejde i et af de 28 EU lande, samt Norge og Island

  • For nye arbejdstagere samt dem, der skifter job

  • Kandidaten har en form for kvalifikation eller arbejdserfaring

Hvad kan man få støtte til?

  • Jobsamtale

  • Flytteomkostninger

  • Godkendelse af uddannelse / eksamensbevis

  • Sprogkursus

  • Supplerende flytteomkostninger (ved særlige omstændigheder)

For virksomheder

Ordningen omfatter også virksomheder (SMV´er), der vil ansætte en udenlandsk medarbejder

Hvordan ansøger man?

I Danmark foregår ansøgingen via Jobcenter København Ungecentret. På den danske hjemmeside er det tydeligt beskrevet hvordan man ansøger, og alle ansøgningsblanketter ligger klar i links. Komplette ansøgninger sendes til Ungecentret. Det er obligatorisk, at alle danske ansøgninger går via en EURES rådgiver. Her på Norgesprojektet står vi klar til at hjælpe. Find mere information om ordningen på den danske hjemmeside her!

Reactivate - økonomisk støtte til 35+

En jobmobilitetsordning, der tilbyder økonomisk støtte til EU borgere, som er minimum 35 år, og som søger arbejde i et andet EU land end sit eget.

Hvis du, som jobsøger eller virksomhed, er interesseret i at vide mere om denne støtteordning, så gå til den officielle EU hjemmeside

The European Solidarity Corps - arbejdserfaring til 18-30 årige

Projektet, der giver praktisk erfaring via frivilligt arbejde

Dette projekt tilbydes til unge mellem 18 og 30 år, der måske mangler noget praktisk erfaring og synes, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet. De får en mulighed for at få erfaring via frivilligt arbejde i et andet EU land, i en periode fra 2-12 måneder.

Det ”solidariske” som navnet antyder, er at arbejdstageren kan bidrage positivt til udvikling eller anden social bistand i et andet land, samtidig med at få en erfaring, der kan forbedre ens jobsmuligheder. Alle jobs er ulønnede, men alle udgifter til transport, kost, logi, oplæring/træning m.m. bliver dækket af projektet.

De deltagende organisationer melder også ind med projekter, og der laves et match.

Du kan læse mere om projektet her (på engelsk), og oprette dig i emnebanken, hvis det er noget for dig.