The European Solidarity Corps - arbejdserfaring til 18-30 årige

Projektet, der giver praktisk erfaring via frivilligt arbejde

Dette projekt tilbydes til unge mellem 18 og 30 år, der måske mangler noget praktisk erfaring og synes, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet. De får en mulighed for at få erfaring via frivilligt arbejde i et andet EU land, i en periode fra 2-12 måneder.

Det ”solidariske” som navnet antyder, er at arbejdstageren kan bidrage positivt til udvikling eller anden social bistand i et andet land, samtidig med at få en erfaring, der kan forbedre ens jobsmuligheder. Alle jobs er ulønnede, men alle udgifter til transport, kost, logi, oplæring/træning m.m. bliver dækket af projektet.

De deltagende organisationer melder også ind med projekter, og der laves et match.

Du kan læse mere om projektet her (på engelsk), og oprette dig i emnebanken, hvis det er noget for dig.