Hvem er Norgesprojektet?

Baggrunden

Norgesprojektet i Vendsyssel blev oprettet i 2012 af de 3 Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Vi er fortsat en tværkommunal indsats, og en naturlig del af de tre kommuners Jobcentre. Der er fast tilknyttet 2 konsulenter i Norgesprojektet, og begge har mange års erfaring med international rekruttering. Vi har til huse på Jobcenter Hjørring

Norgesprojektet har to opgaver:

  1. En målrettet indsats for at synliggøre mulige arbejdspladser til danskere, der søger nye udfordringer i Norge

  2. Tiltrække norske virksomheder og norske underleverandøropgaver til Vendsyssel

BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK:

Norgesprojektet er også partner i BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK, som er et omfattende erhvervs-, beskæftigelses- og kompetence-udviklingsprojekt med fokus på den geografiske region i det nordlige Danmark og det sydlige Norge.

Idéen er, at projektet skal bidrage positivt til, at virksomheder og organisationer i begge lande oplever vækst, udvikler sig og formår at skabe synergieffekter på tværs af landegrænsen. Du kan læse mere om her: www.businessbroen.dk eller følge os på LinkedIn

EURopean Emploment Services (EURES):

Norgesprojektet er en del af EURES-Netværket (EURopean Employment Services), som er oprettet af Europa Kommissionen med det formål at lette arbejdskraftens frie bevægelighed. De 2 medarbejdere i Norgesprojektet er uddannede EURES-vejledere.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord:

I samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (Tidl. Beskæftigelsesregion Nordjylland) er der etableret et regionalt samarbejde, der involverer alle regionens Jobcentre.