Arbejdstider og arbejdsmiljø

Hvordan er reglerne?

På arbeidstilsynets hjemmeside finder I hjælp til alt, der har at gøre med arbejdsmiljø og -regler, så som kontrakter, arbejdstid, løn, ferie, sygdom, opsigelse o.s.v.

Vedrørende arbejdstider, er det ikke som "i gamle dage", hvor danskere kunne arbejde næsten ubegrænset i Norge. Nu dikterer lovgivningen mere "almindelig" arbejdstid, så undsøg hvordan det passer med jeres aktiviteter.

Hvis jeres virksomhed udlejer mandskab som underleverandør, så vær opmærksom på, at det kan sidestilles med "vikarordning", og så skal I registreres som vikarbureau hos det norske arbeidstilsynet. Det er også ulovligt for et firma at indleje medarbejdere fra et vikarbureau, der ikke er registreret ved arbeidstilsynet.