Godkendelse af kvalifikationer

Kræver din profession en norsk autorisation?

Såfremt du skal bruge faglærte i Norge, så husk at tjekke om deres uddannelser skal godkendes. For nogle faggrupper, f.eks. elektrikere, er der ikke kun krav om godkendelse men også om praktisk erfaring. 

Lovregulerede erhverv

I Norge findes der ca. 170 fag/uddannelser, som er reguleret ved lov og hvor det er nødvendigt med en norsk godkendelse. Der er flere godkendelseskontorer i Norge, som giver godkendelse (autorisation) og som behandler ansøgninger indenfor forskellige fagområder (ekspeditionstid ca. 4 uger indenfor de fleste fagområder). Et lovreguleret erhverv indebærer at myndighederne stiller krav til minimumskvalifikationer jf. lov eller forskrifter, inden du får lov til at arbejde og/eller benytte en bestemt titel.  På  www.nokut.no  kan du finde en oversigt over  lovregulerede erhverv.

Generel godkendelse

Der er mulighed for at søge om Nokuts generelle godkendelse, såfremt der er tale om en højere uddannelse og et ønske om at arbejde indenfor et fag, som ikke er lovregulerede. Den danske uddannelse vil blive vurderet i forhold til det norske uddannelsessystem. Læs mere om  generel godkendelse

Godkendelse af certifikater

Hvis du skal arbejde som truck- eller kranfører, eller med større maskineri, skal du have dit certifikat godkendt (via Arbeidstilsynet).