HMS kort (Helse Miljø Sikkerhet) 

Påkrævet ID kort

Det er pålagt alle, der arbejder indenfor byg&anlæg eller rengøring at bære et synligt HMS-Kort ("Helse, miljø og sikkerhet"), så myndigheder på kontrolbesøg kan identificere hvem medarbejderen er og arbejder for. Læs mere her!

Dette kort skal bestilles INDEN arbejdet startes op, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for dette. HMS-kortet bestilles på hmskort.no, og for at kunne bestille ét, skal din virksomhed havde et norsk organisationsnummer

Siden 1.7.2017 er der en væsentlig ændring i Byggherreforskriftet.

Dette er en elektronisk blanket, hvor hovedentreprenøren på pladsen har ansvaret for at registrere hvem der er på arbejdspladsen