Sverige

Vores nabo mod øst

Sverige er det største land i Norden, og et konstitutionelt monarki med knap 10 millioner indbyggere, fordelt på 450.295 km2. Sverige har været medlem af EU siden 1995, og har beholdt den svenske krone som valuta. Deres største eksportområder er biler, maskiner, papir, jern og stål. Momsen er 25% på det meste, dog er der ydelser, hvor momsen er nedsat til enten 12 eller 6 %

Arbejdsløshedstal: 7,1 % (august 2019), Ungdomsarbejdsløsheden 21,4 % (august 2019)

Helligdage/fridage (udover dem vi har i Danmark): 6. jan (Helligtrekonger), 1. maj (Hel fridag), 6. juni (nationaldag, fejrer valget af Gustav Vasa til konge af Sverige), Allehelgensdag (altid lørdag mlm 31.10-6.11)og Midsommeraften (altid fredag mlm 20.-26.6).  I Sverige har man ikke fri Skærtorsdag eller 2. Pinsedag.

Midsommerdag er en vigtig og traditionsrig dag i Sverige. Det er en folkefest med majstang, dans, sang og god mad, og der fejres til den lyse morgen.

Lær meget mere om Sverige på landets officielle side

Jobsøgning og arbejdsvilkår

Er du jobsøgende i Sverige, er det mest naturligt at starte på Arbetsförmedlingens hjemmeside, hvor du kan finde stillingsopslag. Nedenfor finder du links til jobportaler, samt til informationer om arbejdsregler og -vilkår

Er du flyttet til Sverige, skal du registrere dig som jobsøgende (Arbetsförmedlingen), selvom du har danske dagpenge med i en periode.

Andre nyttige links:

www.bemanningsforetagen.se (oversigt over svenske rekrutteringsbureauer)

Brug svenske aviser i din jobsøgning, boligsøgening eller bare til at få nogle nyheder.

Godkendelse af uddannelse

Visse erhverv er lovreguleret, og din danske uddannelse skal derfor godkendes. - se mere her

Information om svenske arbejdsvilkår

Svenskarbetsrätt.se finder du information om arbejdsforhold og -rettigheder

På Oresunddirekt.dk kan du finde en checkliste over hvad din arbejdskontrakt bør indeholde.

Det svenske ferieår løber fra 1. april til 31. marts 

www.norden.org kan du læse mere om svenske fagforeninger

A-kasse og dagpenge

Arbetslöshetsersättning

Som i Danmark, er det frivilligt at være medlem af en A-kasse i Sverige. For at være berettiget til dagpenge skal man have været medlem i 12 måneder og have opfyldt et såkaldt ”medlemsvilkår” (Mindst 80 timer per måned i mindst 6 måneder, eller mindst 480 timer, fordelt på 6 sammenhængende måneder. Hver måned skal indeholde mindst 50 timers arbejde). Generelt kan du modtage svenske dagpenge i op til 300 dage.

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående betingelser kan du søge om et grundbeløb fra ”Alfa-kassan”. Beløbet afhænger af hvor meget du har arbejdet, og ikke hvad du har tjent.

Du skal melde dig ind i en A-kasse den første dag du arbejder i Sverige, så din forsikringsperiode ikke afbrydes. Læs mere om svenske dagpenge på Arbetslöshetskassornes Samorganisation

Der er også mulighed for at tage sine dagpenge med i op til 12 uger, mens du er jobsøgende i Sverige. Husk at tilmelde dig som jobsøgende hos den svenske arbetsförmedlingen, selvom du har egne dagpenge med. Indenfor EU/EØS gælder der fælles regler omkring overførsel af dagpengeanciennitet – se mere her på siden

Husk ALTID at tage kontakt med din danske A-kasse INDEN du rejser ud af Danmark. Det er dem, der skal lave papirarbejdet sammen med dig, så du ikke mister din anciennitet og optjente dagpengeret.

Skat

I Sverige har man trindelt indkomstskat (A-skat)

Skat 2019

Personligt fradrag på mellem SEK 13.700-35.900, hvis du er fuldt skattepligtig i Sverige hele året

Kommunal indkomstskat er svarende til skatteprocenten i din hjemkommune (mellem 29-34 %). og så betales der en progressiv statslig indkomstskat på 20% af indkomst overstigende SEK 4900.700. Hvis den personlige indkomst overstiger SEK 689.300 betales der yderligere 5% af den overstigende del

(kilde: Nordisketax.net)

Hvis du bor i Danmark og skal arbejde i Sverige

Læs denne pendlerguide på øresunddirekt hvad du skal være opmærksom på, da du bliver begrænset skattepligtig i Sverige.

Hvis du modtager løn fra en udenlandsk arbejdsgiver ved arbejde i Sverige

Hvis du arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftskontor i Sverige, skal du selv indbetale A-skat acconto via ”SA-skat” (Särskilt A-skatt). Du får besked om hvor meget A-skat du skal indbetale for hele året, og indbetaler så en månedlig rate via girokort eller netbank til det svenske Skatteverket. Du kan også lave en aftale med din arbejdsgiver om at du selv indbetale til sociale omkostninger.

Social sikring og pension

Svensk sygesikring

Social sikring

Når du skal til at arbejde i Sverige, bliver du registeret og får et svensk personnummer. Så kan du få skattekort, bankkonto, forsikringer m.m. Det er hovedreglen, at du bliver socialt sikret i Sverige, når du arbejder der. Den svenske Sygesikring hedder "Försäkringskassan” og der kan du søge flere informationer.

Der er en egenbetaling ved konsultation hos praktiserende læge. Beløbet kan variere fra kommune til kommune, men er i omegnen af SEK 200,- (priseksempel Skåne)

Pension

Når du arbejder i Sverige, optjener du folkepension. Den hedder ”Allmän pension” på svensk, og er sammensat af flere elementer, hvoraf størstedelen af optjeningen er i forhold til din indkomst. Der udbetales samlet 18,5 % af lønnen til fremtidig folkepension, og 16 % går til indkomstpension og resten til en såkaldt præmiepension. Man kan få folkepension, når man fylder 67 år.

På hovedparten af virksomhederne bliver der også tegnet en privat arbejdsmarkedspension for de ansatte, som er indkomstbestemt. Den kaldes for en ”tjänstepension”, og svarer typisk til cirka 10 % af indtægten. Derudover er der også mulighed for at tegne en privat pension.

Blanket A1

Den skal bruges, hvis du vil søge om at være dækket af dansk social sikring i et andet EU eller EØS land

Du har mulighed for at søge om at beholde din social sikring i Danmark, mens du arbejder i udlandet, hvis du har en dansk arbejdsgiver, som du skal tilbage til. Det er "tommelfingerreglen". Det kan være i forbindelse med orlov fra dansk arbejdgiver (f.eks. en sygeplejerske, der skal arbejde nogle måneder i Norge).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgning og i sidste ende træffer beslutningen om du er berettiget.

Skolegang

Ligner det danske og alligevel ikke helt..

Förskola - fra 1 år til skolestart

Förskolaklass - frivilligt med start fra sit 6. år.

Grundskoleutbildning - der er skolepligt fra 7 år alderen og minimum 9 års skolegang.

Fritidshem - fra 7 til 12 år gammel.  Læs mere om grundskole og fritidsordning her!

Gymnasieutbildning er 3-årig som i Danmark, men den dækker over alle ungdomsuddannelserne, så både den kommende frisør og matematiker får en studentereksamen under samme tag.

Læs mere om det svenske uddannelsesystem her! eller om de videregående uddannelser på den svenske uddannelsesguide

 

Tallene

Bor og arbejder du i Sverige, så lær tallene, også selvom du taler dansk til dine svenske kolleger

Det danske talsystem er "volapyk" for alle andre end os selv, så lær tallene på svensk her!