A-kasse og dagpenge

Arbetslöshetsersättning

Som i Danmark, er det frivilligt at være medlem af en A-kasse i Sverige. For at være berettiget til dagpenge skal man have været medlem i 12 måneder og have opfyldt et såkaldt ”medlemsvilkår” (Mindst 80 timer per måned i mindst 6 måneder, eller mindst 480 timer, fordelt på 6 sammenhængende måneder. Hver måned skal indeholde mindst 50 timers arbejde). Generelt kan du modtage svenske dagpenge i op til 300 dage.

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående betingelser kan du søge om et grundbeløb fra ”Alfa-kassan”. Beløbet afhænger af hvor meget du har arbejdet, og ikke hvad du har tjent.

Du skal melde dig ind i en A-kasse den første dag du arbejder i Sverige, så din forsikringsperiode ikke afbrydes. Læs mere om svenske dagpenge på Arbetslöshetskassornes Samorganisation

Der er også mulighed for at tage sine dagpenge med i op til 12 uger, mens du er jobsøgende i Sverige. Husk at tilmelde dig som jobsøgende hos den svenske arbetsförmedlingen, selvom du har egne dagpenge med. Indenfor EU/EØS gælder der fælles regler omkring overførsel af dagpengeanciennitet – se mere her på siden

Husk ALTID at tage kontakt med din danske A-kasse INDEN du rejser ud af Danmark. Det er dem, der skal lave papirarbejdet sammen med dig, så du ikke mister din anciennitet og optjente dagpengeret.