Internordiske regler vedrørende Folkeregistreret

Der er særlige aftaler imellem de nordiske lande

Læs mere her om at folkeregistrere sig i Sverige!

Du får svensk ID-nr. på et af skatte-servicecenter