Social sikring og pension

Svensk sygesikring

Social sikring

Når du skal til at arbejde i Sverige, bliver du registeret og får et svensk personnummer. Så kan du få skattekort, bankkonto, forsikringer m.m. Det er hovedreglen, at du bliver socialt sikret i Sverige, når du arbejder der. Den svenske Sygesikring hedder "Försäkringskassan” og der kan du søge flere informationer.

Der er en egenbetaling ved konsultation hos praktiserende læge. Beløbet kan variere fra kommune til kommune, men er i omegnen af SEK 200,- (priseksempel Skåne)

Pension

Når du arbejder i Sverige, optjener du folkepension. Den hedder ”Allmän pension” på svensk, og er sammensat af flere elementer, hvoraf størstedelen af optjeningen er i forhold til din indkomst. Der udbetales samlet 18,5 % af lønnen til fremtidig folkepension, og 16 % går til indkomstpension og resten til en såkaldt præmiepension. Man kan få folkepension, når man fylder 67 år.

På hovedparten af virksomhederne bliver der også tegnet en privat arbejdsmarkedspension for de ansatte, som er indkomstbestemt. Den kaldes for en ”tjänstepension”, og svarer typisk til cirka 10 % af indtægten. Derudover er der også mulighed for at tegne en privat pension.