Arbejdsvilkår

Lidt kort om arbejdsmarkedet

Der er ved lov vedtaget en mindsteløn på €8,84 pr time (2018-2019), og ellers er det de faglige medlemsorganisationer, der forhandler kollektive overenskomster.

Arbejdstiden er 40 timer, med max 10 timer pr. dag. Alle har krav på 24 dages ferie, men i mange overenskomster er der tilføjet ekstra ret til ferie. Ferie optjenes ved nuværende arbejdsgiver og kan ikke opspares eller overflyttes til en ny arbejdsgiver. Ferieåret følger kalenderåret. Yderligere information fås hos det tyske arbejds- og socialministerium på www.bmas.de

Sygdom: Som hovedregel har man, efter 4 ugers ansættelse, ret til 6 ugers betalt sygdom. Herefter overgår man til den offentlige sygesikring. Som medlem af af en tysk sygesikring, har man ligeledes ret til sygedagpenge. Forældre har ret til fri under barns sygdom, og f.eks. med ét barn under 12 år, har hver forældre ret til 10 dage (Enlig forældre 20 dage). Yderligere informationer fås hos det tyske "ministerium for familie, ældre, kvinder og unge" på www.bmfsfj.de

Barsel: Der gives fuld løn 6 uger før og 8 uger efter fødsel, og herefter betales der barselsydelse fra "Krankenkasse" og arbejdgiver.