Skat og social sikring

Et andet system, hvor de sociale bidrag betales via lønnen

Alle der arbejder i Tyskland skal have et skatte-ID-nummer for at kunne arbejde. Der er forskel på hvilke fradrag og ydelser man betaler til, afhængig af om man pendler dagligt over grænsen, eller flytter permanent til Tyskland.

En lønmotager placeres i én af seks skatteklasser afhængig af sin civile status/situation. Skatten er progessiv, og fradragene er afhængig af hvilken skatteklasse man er i. Der er et bundfradrag på €9.168 (2019). Indkomstskatten er væsentlig lavere i Tyskland, men til gengæld skal lønmodtagerne (udover skatten) betale til 4 sociale forsikringer. Det påhviler arbejdsgiverne at tage sig af disse indbetalinger, i stedet for at de betales via skatten. Lønmodtageren betaler i snit 20% af sin bruttoløn (dog med en øvre grænse). Arbejdsgiveren betaler ligeledes ca. 20% af bruttolønnen.

  • Pensionsforsikring (rentenversicherung)  18,6% ialt
  • Sygeforsikring (Krankenversicherung) 14,6% i alt
  • (alder-) Plejeforsikring (Pfelgeversicherung)   3,05% ialt (+ 0,25% i tillæg for barnløse)
  • Arbejdsløshedsforsikring (Arbeitslosenversicherung) 2,5% ialt

Sygesikring og plejeforsikring er omvendt progressiv, og det betyder, at der ikke indbetales hertil på indtægt overstigende €54.450 (2019). For pension og arbejdsløshedskasse betales der ikke ind på indtægt overstigende €80.400 (for gamle Vest delstater) og €73.800 (for nye Øst delstater).

Dog findes der en jobform i Tyskland, der benævnes minijob, hvor man max kan tjene €450 pr. måned, men hvor der ikke indbetales til social sikring.

Søg evt. flere informationer om social sikring på www.pendlerinfo.org eller Regionskontoret