Medlem af norsk A-kasse "Folketrygden"

Søge om norske dagpenge:

Får du arbejde i Norge, skal du som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret der. I Norge har man et obligatorisk forsikringssystem, som alle automatisk bliver omfattet af, lige så snart de begynder at arbejde i Norge og betaler skat. Det norske system hedder Folketrygden. Det betyder, at du skal melde dig ud af din danske a-kasse, når du er sikker på, at du er omfattet af Folketrygden i Norge.

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse inden afrejse til Norge:

Så skal du være opmærksom på, at såfremt du bliver ledig i Norge, kan dine perioder med arbejde og optjente dagpengetimer i Danmark og fra forskellige EØS-lande måske indgå i din optjening af ret til arbejdsløshedsdagpenge/ydelse i Norge. 

Du kan søge om norske dagpenge, såfremt du bliver uforskyldt ledig i Norge. Hvis du ikke har tjent nok (ret til dagpenge opgøres på baggrund af indtægt i nkr/kr.) i Norge til at opfylde deres regler for norske dagpenge, kan du i visse tilfælde få medregnet dine dokumenterede tidligere perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring i andre lande og dermed få ret til arbejdsløshedsydelser i Norge. Du skal dokumentere dine danske arbejds- og forsikringsperioder på dokumentet PD U1/ (E301).

Folketrygden dækker også andre former for social sikring end blot dagpenge. Læs mere her!