Norske satser og fradrag

Skattesatsen er i snit 23% på almindelig indtægt og du betaler 8,2% af bruttoløn til "Folketrygden" (social sikring)

Hvis du skal arbejde i Nord-Troms eller Finnmark, er den gennemsnitlige sats på 19,5 %

Skattesatserne er inddelt i trin:

Trin 1:  1,4 % af indtægt mellem 169.000-237.900 Nkr. 

Trin 2:  3,3 % af indtægt mellem 237.900-598.050 Nkr.

Trin 3:  12,4 % af indtægt mellem 598.050-962.050 Nkr.* 

Trin 4:  15,40 % af indtægt over 962.050 Nkr.

*10,40 % i Finnmark og Nord-Troms 

Fradrag:

Alle er berettiget til et personfradrag på 54.750 Nkr. I tillæg gives et "mindstefradrag" på 45 % (Min. 31.800 nkr., hvis man kun har lønindtægt. og Max. 97.610 Nkr.). Både mindstefradraget og personfradraget kan blive reduceret i forhold til hvor mange måneder, du har arbejdet i Norge i løbet af et år.

Du har mulighed for også at trække følgende fra:

  • Standardfradrag på 10% (max 40.000 Nkr. om året) til personer, som opholder sig midlertidigt i Norge. Opholdet må ikke overstige 2 år. Her frafalder andre fradrag som f.eks. tilskud til pasning af børn

  • Pendlerfradrag, hvor du kan få fradrag for udgifter til transport, bolig og mad.

Du kan kun vælge et af ovenstående to fradrag og du skal selv søge om fradraget.

Du får automatisk et ekstra fradrag på 15.500 Nkr. om året (Finnmarksfradraget), hvis du bosætter dig i Finnmark og Nord-Troms. 

Du kan udregne her, hvad du skal betale i skat. Du kan læse mere om skat her:  

Kvittering for betalt skat

Når din arbejdsgiver udbetaler løn, skal du samtidig have en kvittering (lønnslipp), som viser bruttolønnen og hvor meget skat, der er trukket. Gem din kvittering, da den er dokumentation for, hvor meget skat du har betalt.