Lægevalg og brugerbetaling

Fastlegeordningen

Når du bosætter dig i en norsk kommune, har du ret til en familielæge/fast læge. Dette kaldes "fastlegeordningen" Ordningen er frivillig, men vælger du ikke at benytte den, skal du selv finde en læge, som kan hjælpe dig, hvis du får behov for behandling. En konsulation hos en almen praktiserende læge koster 155 NOK. (2018) for voksne (+16 år) og hos en speciallæge er beløbet på 351 NOK

(www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester)

Der er ikke brugerbetaling i forbindelse med indlæggelse på sygehuset.