Skole og pasning

På denne side kan du læse om børnehaver, skolegang og uddannelse i Norge

Børnehave 1-5 år

I Norge findes der både offentlige og private børnehaver

Retten til en børnehaveplads gælder for børn som fylder 1 år senest den 31. august det år, hvor der søges om en børnehaveplads. På de enkelte kommuners hjemmesider finder du en gode oversigter over børnehaver, samt priser og praktiske forhold. Kontakt direkte den kommune eller børnehave, du ønsker at bruge for at få et ansøgningsskema. 

Læs generelt om børnehaver i Norge

Folkeskole 6-15 år

Norske børn går i "grunnskole", svarende til folkeskolen

Børnene har ret og pligt til at gå i Grunnskole.  Grunnskolen er opdelt i en barneskole for de 6 til 12-årige, og en ungdomsskole for de 13 til 15-årige

SFO 6-9 år

Som i Danmark er der tilbud om skolefritidsordning før og efter skole

Det er frivilligt, og du betaler for det ligesom i Danmark. På de enkelte kommuners hjemmesider, finder du informationer om skolerne i kommunen.

Ungdomsuddannnelser

Alle som har gennemført folkeskolen eller tilsvarende har ret til 3 års ungdomsuddannelse

Det kan være inden for følgende områder; studiekompetencer, fagkompetencer eller kompetencer på et lavere niveau. 

Læs mere om ungdomsuddannelser: www.vilbli.no

Videregående uddannelser

Som dansker kan du søge ind på en norsk videregående uddannelse

På www.samordnaopptak.no kan du læse om de forskellige uddannelser, krav til og procedure for optagelse. Vælg Utdanning fra utlandet og herefter Danmark.  

Andre hjemmesider

Nedenstående hjemmesider er gode at kende;

www.utdanning.no, som svarer til den danske hjemmeside www.ug.dk, kan du få indblik i norske uddannelser, deres indhold og varighed.

www.nokut.no kan du læse om hvilke uddannelser, der er lovregulerede erhverv, og derfor kræver en særlig godkendelse. 

www.studyinnorway.no - en informationsportal om det praktiske ved at studere i Norge.

www.lanekassen.no - alt om økonomisk støtte, når du læser i Norge. For mange danskere vil det ikke være relevant, da du kan søge dansk SU i stedet.