Videregående uddannelser

Som dansker kan du søge ind på en norsk videregående uddannelse

På www.samordnaopptak.no kan du læse om de forskellige uddannelser, krav til og procedure for optagelse. Vælg Utdanning fra utlandet og herefter Danmark.