Tallene

Da man tæller anderledes på norsk, er det meget vigtigt at kunne sige tallene korrekt

DANSK NORSK
Halvtreds Femti
Treds Seksti
Halvfjerds Sytti
syvoghakvfjers Syttisju
Firs Åtti
Halvfems Nitti