Skal din uddannelse godkendes?

Skal du arbejde som pædagogisk leder i Norge, skal din uddannelse godkendes, da det er et lovreguleret erhverv

Skal du "blot" arbejde som pædagog er der ikke krav om at din danske uddannelse skal godkendes, men...

Det er vores erfaring, at mange norske arbejdsgivere kræver, at din uddannelse bliver godkendt under alle omstændigheder, blandt andet fordi du skal arbejde med børn. Du kan sagtens søge stillinger som pædagog, selvom du ikke har modtaget din godkendelse endnu, men hvis du starter med at arbejde inden den er på plads, vil du blive lønnet som ufaglært. Dette efterreguleres selvfølgelig. Det er en ren formsag, men vær opmærksom på, at der er en ekspeditionstid på ca. fire uger. 

Vores råd til dig er at søge om godkendelsen, lige så snart du overvejer at søge arbejde som pædagog i Norge. Det er enkelt at søge, gratis og gør det hele nemmere for dig, når du får tilbudt en stilling. På det norske uddannelsesdirektorats hjemmeside finder du ansøgninsskemaet for godkendelsen - husk at følge proceduregangen for "pædagogisk leder".