Til danske virksomheder

Etablering af norsk selskab eller have medarbejdere på opgave i Norge...

så er der mange praktiske forhold, som I skal kende til og have styr på, inden I starter op. Vi håber, at nedenstående kan hjælpe jer godt igang, og vi står altid til rådighed for yderligere hjælp. Kontakt os via info@jobsinorge.dk for en uforpligtende samtale.

Etablering og registreringer

Først noget papirarbejde..

Etablering af norsk selskab

På altinn.no findes en komplet oversigt over alle "papirer og papirgange" i forbindelse med etablering og drift. Her finder I en checkliste ("Etablererpakke") i forbindelse med opstart, registrering af virksomheden i enhetsregisteret/foretaksregisteret(MVA = moms) osv. I kan også finde informationer om forskellige virksomhedsformer.  I skal vælge den virksomhedsform, som passer bedst til typen af jeres kommende aktiviteter i Norge. Der er i udgangspunktet fri etableringsret i Norge, men der er brancher hvor der kræves tilladelser. Mere om dette på altinn.no  

På blanket RF-1199 skal udenlandske virksomheder indrapportere oplysninger om opgaven, egen virksomhed og medarbejderne. Næsten alle typer opgaver skal indberettes, dog findes der en bagatel-grænse på  ordrer overstigende Nkr 20.000,- hvor der ikke skal indberettes (pr. 1. januar 2018)

Registrering af medarbejdere

Når I har medarbejdere på opgave i Norge, skal der svares norsk skat og moms af arbejdstimerne, og derfor skal både jeres virksomhed og medarbejderne registreres hos relevante norske myndigheder (f.eks. hos SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker).

Hver medarbejder skal have et personligt D-nummer. For at få dette, skal de møde personligt op på et ID-kontrol kontor (på en hverdag) INDEN opstart, og medbringe gyldigt pas/ billede ID, samt en arbejdskontrakt (Se lokationer i linket herunder). Jævnfør linket er det muligt at forudbestille tid til ID kontrol, og det kan også være en god idé at varsle kontoret om, at flere medarbejdere kommer på en given dag.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/ny-i-Norge-/

HMS kort (Helse Miljø Sikkerhet) 

Påkrævet ID kort

Det er pålagt alle, der arbejder indenfor byg&anlæg eller rengøring at bære et synligt HMS-Kort ("Helse, miljø og sikkerhet"), så myndigheder på kontrolbesøg kan identificere hvem medarbejderen er og arbejder for. Læs mere her!

Dette kort skal bestilles INDEN arbejdet startes op, og det er arbejdsgiverens pligt at sørge for dette. HMS-kortet bestilles på hmskort.no, og for at kunne bestille ét, skal din virksomhed havde et norsk organisationsnummer

Siden 1.7.2017 er der en væsentlig ændring i Byggherreforskriftet.

Dette er en elektronisk blanket, hvor hovedentreprenøren på pladsen har ansvaret for at registrere hvem der er på arbejdspladsen

Arbejdstider og arbejdsmiljø

Hvordan er reglerne?

På arbeidstilsynets hjemmeside finder I hjælp til alt, der har at gøre med arbejdsmiljø og -regler, så som kontrakter, arbejdstid, løn, ferie, sygdom, opsigelse o.s.v.

Vedrørende arbejdstider, er det ikke som "i gamle dage", hvor danskere kunne arbejde næsten ubegrænset i Norge. Nu dikterer lovgivningen mere "almindelig" arbejdstid, så undsøg hvordan det passer med jeres aktiviteter.

Hvis jeres virksomhed udlejer mandskab som underleverandør, så vær opmærksom på, at det kan sidestilles med "vikarordning", og så skal I registreres som vikarbureau hos det norske arbeidstilsynet. Det er også ulovligt for et firma at indleje medarbejdere fra et vikarbureau, der ikke er registreret ved arbeidstilsynet.

Skat og social sikring

Skatteetaten

Det norske skattevæsen "Skatteetaten" giver selvfølgelig information om skattereglerne for både virksomheder og privatpersoner. Læs mere her!

A-ordning: En forenklet indgang til at indberette skat og løn for virksomheder med 0-8 ansatte, gældende fra 1. januar 2015 - altinn.no

Som udgangspunkt er medarbejderne social sikret i deres bopælsland, og for at kunne dokumentere, at ens medarbejdere er dækket af dansk sygesikring skal man rekvirere en blanket A1.

Medarbejderne kan også rekvirere en bopælsattest om nødvendigt på borger.dk (med NemID) 

Skal I have eget værktøj med ud og tilbage ind i Danmark, kan I med fordel få lavet et ATA-Carnet og sparer tid og en masse besvær.

Godkendelse af kvalifikationer

Kræver din profession en norsk autorisation?

Såfremt du skal bruge faglærte i Norge, så husk at tjekke om deres uddannelser skal godkendes. For nogle faggrupper, f.eks. elektrikere, er der ikke kun krav om godkendelse men også om praktisk erfaring. 

Lovregulerede erhverv

I Norge findes der ca. 170 fag/uddannelser, som er reguleret ved lov og hvor det er nødvendigt med en norsk godkendelse. Der er flere godkendelseskontorer i Norge, som giver godkendelse (autorisation) og som behandler ansøgninger indenfor forskellige fagområder (ekspeditionstid ca. 4 uger indenfor de fleste fagområder). Et lovreguleret erhverv indebærer at myndighederne stiller krav til minimumskvalifikationer jf. lov eller forskrifter, inden du får lov til at arbejde og/eller benytte en bestemt titel.  På  www.nokut.no  kan du finde en oversigt over  lovregulerede erhverv.

Generel godkendelse

Der er mulighed for at søge om Nokuts generelle godkendelse, såfremt der er tale om en højere uddannelse og et ønske om at arbejde indenfor et fag, som ikke er lovregulerede. Den danske uddannelse vil blive vurderet i forhold til det norske uddannelsessystem. Læs mere om  generel godkendelse

Godkendelse af certifikater

Hvis du skal arbejde som truck- eller kranfører, eller med større maskineri, skal du have dit certifikat godkendt (via Arbeidstilsynet).